Lineární motor - Technologie lineárního pohonu

Lineární motor - Technologie lineárního pohonu

LINEÁRNÍ MOTOR - díky této technologii stroj dosahuje vyšší dynamiky a přesnosti a celkové produktivity.

K velkému rozvoji výroby a k praktickému uplatnění lineárních motorů a pohonů došlo až v posledních letech. Vlivem technického vývoje a tvrdšího konkurenčního boje mezi výrobci rostou požadavky na vyšší přesnost výroby a na dynamické vlastnosti výrobních strojů. Stále vyvíjející se elektronické prvky, které umožňují plynulé řízení rychlosti a zpřesňují polohování celého lineárního sytému, poskytují výrobcům širší prostor v oblasti technického využití lineárních motorů. Možnosti klasických rotačních motorů s mechanickým převodem z pohybu rotačního na pohyb lineární jsou v řadě průmyslových aplikací využívány na mezi dynamiky danou setrvačnými hmotami a na mezi přesnosti dané mechanickými vůlemi a postupným opotřebením. Klasický pohon vykazuje v místech převodu (rotační motor - kuličkový šroub – lineární vedení) značné tření, pružnost a vůli. U lineárního motoru tyto nevýhody odpadají a výsledná přesnost polohování je závislá na použitém typu odměřovacího systému, které může být inkrementální nebo absolutní. U laserových CNC strojů je nejběžněji využíváno inkrementální odměřování.

CNC laserové stanice jsou typické aplikace lineárního motoru. Kromě nich ale lineární motor bývá také velmi úspěšně využíván v automatizaci nebo i v CNC menších obráběcích centrech.

  • Oproti klasickému řešení ozubenými hřebeny stroj dosahuje vyšší dynamiky a přesnosti.
  • Současně odpadá opotřebení počtu mechanických částí a tím se eliminuje počet potenciálních servisních zásahů.
  • Vlivem toho je dosahováno výrazného zvýšení produktivity stroje.

popis pohonu

Lineární pohon je při zpracování plechu stálý a přesný

Lineární pohon má vždy rezervu výkonu

Lineární pohon nepotřebuje tak častý servis

U lineárního pohonu se neopotřebují mechanické části

Foto - Video

O nás

Kde nás najdete?

Aktuality

6 kW maximální výkon laseru
25 mm maximální řezná tloušťka
100% zákaznická spokojenost
2,5 g maximální dynamika
scroll up