Proč použít naše zařízení?

Proč použít naše zařízení?
  • Celosvětový výrobce komponent lineární techniky
  • Třífázovými lineárními motory HIWIN
  • Fiber laser - vysoká přesnost a výkon
  • Vysoká produktivita 
  • Vláknové lasery se vyznačují vysokou účinností
  • Dosažení velmi efektivního řezání, popisu a gravírování

     

      Celosvětový výrobce komponent lineární techniky společnost HIWIN rozšířila své portfólio o tuzemskou výrobu řezacích fiber laserů FeiCut. K tomuto rozhodnutí vedla narůstající poptávka po kvalitních, avšak cenově dostupných řezacích laserových strojích.

          Z výsledků vývoje vzešly fiber laserové řezací stroje základní modelové řady FCL3015, FCL4020 a FCL6020. Pro zákazníky, kteří mají malosériovou speciální výrobu a nepožadují zpracování standardních rozměrů materiálů, byly navrženy modely strojů FCL2513 pro malý formát 1,25m x 2,5m a pro speciální účely model FCL0800 s pracovní plochou 0,8m x 1m. Pohony všech modelů strojů FeiCut  jsou zajištěn třífázovými lineárními motory HIWIN s maximální rychlostí 210 m/min a maximálním zrychlením 2,5 g v osách X a Y. Díky lineárním motorům tak stroj dosahuje vyšší dynamiky a přesnosti, než při klasickém řešení ozubenými hřebeny. Současně odpadá opotřebení počtu mechanických částí a tím se eliminuje počet potenciálních servisních zásahů. Díky tomu je dosaženo výrazného zvýšení produktivity stroje. Motory jsou chlazené vzduchem a jsou vybaveny čidlem teploty. 4-řaddé lineární vedení může být na přání zákazníka vybaveno také automatickým mazáním a magnetická dráha lineárního motoru je osazena permanentními magnety. Stroji nechybí ani lineární enkoder zpětné vazby pohonu (optický, magnetický, na přání absolutní).

   Dále jsou v konstrukci využity energetický řetězy pro vedení kabelů uzpůsobeny pro vysoké rychlosti a eliminaci vibrací. Bezpečnostní automatická brzda stroje je otevíraná tlakem 6 bar a ovládaná elektroventilem z PLC.

Fiber laser - vysoká přesnost a výkon

     Použité vláknové - fiber lasery jsou nejnovějším typem laserů, které se začaly aplikovat do strojů na řezání materiálů, značení a gravírování. Za svůj název vděčí optickému vláknu. Vlákno je aktivním prostředím a zároveň tvoří vlastní laser. Celkově se jedná o nastupující, velmi pokrokovou a moderní technologii, která se začala v posledních letech stále intenzivněji prosazovat. Tyto lasery díky svým vlastnostem nahradí stávající CO2 technologie laserů a stanou se tak velmi atraktivním artiklem v nabídce laserových technologií.

    Vlákno slouží nejen jako aktivní prostředí (zesilovač), ale zároveň tvoří i vlastní rezonátor (zrcadla - Braggovy mřížky jsou součástí vlákna). Energie je do vlákna čerpána opticky pomocí sady (někdy se označuje jako pole) polovodičových diod. Diody typicky pracují na vlnových délkách v okolí 1060 - 1070 nm a jsou přímo navázány na optická vlákna. Tato vlákna jsou pomocí vláknového slučovače napojena do aktivního prostředí - ytterbiového vlákna.

Lineární pohon je při zpracování plechu stálý a přesný

Lineární pohon má vždy rezervu výkonu

Lineární pohon nepotřebuje tak častý servis

U lineárního pohonu se neopotřebují mechanické části

Foto - Video

O nás

Kde nás najdete?

Aktuality

6 kW maximální výkon laseru
25 mm maximální řezná tloušťka
100% zákaznická spokojenost
2,5 g maximální dynamika
scroll up